Tuesday, 30 August 2011

Cynllun Polisi / Policy Programme

Mae CymruX yn y broses o ddechrau ymgynghori cyn inni ysgrifennu'n Cynllun Polisi newydd.

Mae cyfansoddiad CymruX yn gofyn ein bod yn adolygu'n polisïau bob hyn ac hyn, ac yn hyn o beth, dyma ni'n gofyn ichi fod yn rhan o'r broses hon.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n hymgynghoriad a chyfrannu at ein Cynllun Polisi newydd, cysylltwch â'n Swyddog Polisi Luke Nicholas, drwy'i ebostio ar luke_nicholas@hotmail.co.uk.

Diolch.

*****

CymruX is in the process of beginning its consultation for its new Policy Programme.

CymruX's constitution states that we have to review our policies every so often, and as such, we're asking you to be part of this process.

If you would like to be part of our consultation and contribute to our new Policy Programme, please email our Policy Officer Luke Nicholas at luke_nicholas@hotmail.co.uk.

Thank you.


=====

Cerith Rhys Jones
Swyddog heb Bortffolio - Pwyllgor Gwaith CymruX Plaid Cymru Ifanc
Non-portfolio Officer - CymruX Young Plaid Cymru NEC