Tuesday, 24 March 2009

Cyfarfod Cyffredinol blynyddol Cymru X Annual General Meeting

Mi fydd Cyfarfod Cyffredinol CymruX yn cael ei chynnal ar y 4ydd o Ebrill yn Nghynhadledd Plaid Cymru am 12yh. Mi fydd CymruX yn ethol Pwyllgor Gwaith Newydd ar gyfer y flwyddyn 2009 – 2010. Os fyddech a diddordeb i sefyll fel rhan o’r pwyllgor gwaith a fyddech gystal a danfon e bost gyda’r swydd yr ydych a diddordeb ymgeisio amdani i postcymruX@googlemail.com erbyn Nos Sul 29ain o Fawrth. Mi fydd yna wedyn bleidlais yn cael ei chynnal yn y cyfarfod cyffredinol. Cofiwch fod yn rhaid i chi fod yn aelod o GymruX er mwyn i chi allu sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith ac i bleidleisio yn y cyfarfod cyffredinol. Mae pob aelod o'r Blaid sydd o dan 30 hefyd yn aelod awtomatig o Gymru X ac felly รข'r hawl i bleidleisio.

CymruX General Meeting will be held on the 4th of April in the Plaid Cymru Conference at 12pm. CymruX will be electing a new Exec for 2009-2010. If you are interested in standing for the exec, please send an e mail with the position you would like to apply for to postcymrux@googlemail.com by Sunday 29th of March. The vote will then take place in the GM. Remember you must be a member of CymruX to stand for the Exec and to be able to vote in the GM. All Plaid members under 30 are automatically members of Cymru X and are eligible to vote.

Dyma’r swyddi sydd ar gael – Here are the positions that are available:

Cadeirydd - Chair

Is-Gadeirydd – Vice Chair

Ysgrifenydd - Secretary

Trysorydd - Treasurer

Swyddog Cyswllt – Communications Officer

Swyddog Ymgyrchu – Campaigns Officer

Swyddog Polisi – Policy Officer

Swyddog Y Wasg – Press Officer

Swyddog Menywod – Women’s Officer

No comments: