Monday, 21 September 2009

Freshers' Week! Woop woop!


Mae Ffair y Glas yn digwydd yr wythnos ‘ma! Dyma’r trefniadau a chysylltiadau:

Dydd Mawrth Medi 22
Coleg y Drindod, Sir Gar
cysylltwch â Carl gyda carlharris785@btinternet.com

Dydd Mercher Medi 23
Prifysgol Caerdydd
cysylltwch â Emyr gyda ergruff@aol.com

Mercher-Iau Medi. 23-24
Prifysgol Abertawe
cysylltwch â Luke gyda ljames88@hotmail.co.uk

Mercher-Iau Medi. 23-24
Prifysgol Bangor
cysylltwch â Illtud gyda illtudjones@live.co.uk

Dydd Gwener Medi 25
Prifysgol Morgannwg
cysylltwch â Ioan gyda postcymrux@googlemail.com

Tues-Wed Sept. 29-30
Prifysgol Aberystwyth
cysylltwch â Iago gyda interncymrux@googlemail.com

Am mwy o wybodaeth am y Ffair ym Mrifysgol Glyndwr yn Wrecsam, cysylltwch â Marc gyda marcjones@phonecoop.coop.

Rydym yn gobeithio weld chi yno!

-------------

Freshers’ Fairs are happening this week! Here are the latest arrangements and contacts:

Tuesday September 22
Trinity College, Carmarthenshire
contact Carl at carlharris785@btinternet.com

Wednesday September 23
Cardiff University
contact Emyr at ergruff@aol.com

Wed-Thurs Sept. 23-24
Swansea University
contact Luke at ljames88@hotmail.co.uk

Wed-Thurs Sept. 23-24
Bangor University
contact Illtud at illtudjones@live.co.uk

Friday September 25
University of Glamorgan
contact Ioan at postcymrux@googlemail.com

Tues-Wed Sept. 29-30
Aberystwyth University
contact Iago at interncymrux@googlemail.com

For more information about the Fair in Glyndwr University in Wrexham, please contact Marc at marcjones@phonecoop.coop.

Hope to see you there!

No comments: