Monday, 9 January 2012

Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch. Mae'r flwyddyn hon yn flwyddyn llawn potensial i'n mudiad ieunectid. Bydd etholiadau llywyddiaeth y Blaid yn gyfle i ni drafod ynglyn a dyfodol ein Plaid a’n mudiad ieuenctid, elfen allweddol o unrhyw blaid wleidyddol. Edrychwn ymlaen at gael gweithio gyda phob un ohonoch i sicrhau bod Cymru X yn mynd o nerth i nerth – rhaid i ni sicrhau ein bod yn parhau i fod yn lais radical a ffres yn ein cenedl a'n plaid.

A Happy New Year to all comrades. This year promises to be a year full of potential to our youth movement. The Plaid presidency elections will give us a chance to reflect and debate about the future of our party and youth movement. We look forward to working with all of you to ensure that Cymru X goes from strength to strength – we must continue to be a radical and fresh voice for change in our nation and party.

No comments: