Tuesday, 25 November 2008

Hawl sylfaenol i bawb / A right - not a privilege

Hawl sylfaenol i bawb

Credwn mewn sustem addysg sydd am ddim i bawb, lle rhoddir GRANTIAU, ac nid benthyciadau i astudio. Rydym yn erbyn ffioedd dysgu a ffioedd atodol a gwrthwynebwn farchnadeiddio'r sustem addysg uwch. Y dewis o addysg bellachCredwn fod gan bawb yr hawl i addysg brifysgol am ddim, ond credwn hefyd y dylid rhoi mwy o bwyslais a help i gynlluniau prentisiaeth i'r rhai sy'n DEWIS peidio รข dilyn cwrs gradd. Bydd hyn yn rhoi gyrfaoedd da a chrefft arbennig i bobl ifanc mewn nifer o feysydd lle gwelir prinder sgiliau ar hyn o bryd.

A right - not a privilege

We believe in a free education system whereby students receive GRANTS, not loans while they study. We are against tuition fees and top-up fees and oppose the marketisation of Higher Education. Everyone should have the choice of a university educationBut we also believe that greater importance and funding should be given to create apprenticeship schemes for those who don't wish to pursue an academic degree. This will provide young people with highly skilled careers and combat shortages in many skilled fields.

No comments: