Saturday, 25 December 2010

Nadolig Llawen! Merry Christmas!

Wrth bawb ar Bwyllgor Gwaith CymruX, dyma neges cyflym i ddymuno Nadolig Llawen tu hwnt ichi oll a gobeithio y cewch chi ddiwrnod bendigedig.

From everyone on the National Executive Committee of CymruX, here's a quick message to wish everyone a very Merry Christmas and hope that you have a wonderful day.

Dros Gymru!

No comments: