Friday, 21 October 2011

Prifysgol Caerdydd / Cardiff University

Hoffai'r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol estyn longyfarchiadau cynnes iawn at ddau o aelodau CymruX, sydd hefyd ar bwyllgor CymruX Caerdydd (Myfyrwyr Plaid Cymru), Emyr Gruffydd a Dan Lawrence yn eu llwyddiant yn is-etholiadau Cyngor Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Pam na ddewch chi draw i noson gymdeithasol CymruX Caerdydd i ddathlu'u llwyddiant heno 'ma? Hon fydd y noson gymdeithasol gyntaf. Bydd yn dechrau am 7yh ym Mango's (Cathays, Caerdydd).

Llongyfarchiadau eto, fechgyn!

The National Executive Committee wishes to extend its congratulations to two of CymruX's members, who are also committee members of CymruX Cardiff (Plaid Cymru Students), Emyr Gruffydd and Dan Lawrence, in their success in Cardiff University's Student Council by-elections.

Why don't you come along to CymruX Cardiff's social evening tonight to celebrate their success? This will be the first social evening. It will start at 7pm in Mango's (Cathays, Cardiff).

Congrats once again boys!


Cerith Rhys Jones
Ar ran y Pwyllgor Gwaith / On behalf of the NEC

No comments: