Friday, 21 October 2011

Noson Gymdeithasol CymruX Caerdydd Cardiff Social Evening

Chwilio am rywbeth i'w wneud heno? Dewch draw i noson gymdeithasol CymruX Caerdydd (Myfyrwyr Plaid Cymru) am 7yh ym Mango's (yn agos at dafarn y Flora yng Nghatays, Caerdydd) i gwrdd, trafod a mwynhau gyda'ch cyd-genedlaetholwyr!

Looking for something to do tonight? Come to the CymruX Cardiff (Plaid Cymru Students) social evening at 7pm in Mango's (near the Flora in Cathays, Cardiff) to meet, talk and enjoy with your fellow nationalists!

No comments: