Tuesday, 1 December 2009

Beth ydych chi'n ei wneud Dydd Sadwrn? What are you doing Saturday?

Dewch i helpu Myfanwy i greu hanes yn Llanelli.

Ymunwch gyda Myfanwy Davies, Helen Mary Jones a gweithwyr dros Gymru gyfan i ddosbarthu ein neges i 30,000 a dai yn Llanelli.

Dyma'n cyfle gorau eriod i sicrhau A.S Plaid Cymru dros Llanelli, er y bydd yn agos iawn.

Dewch Ddydd Sadwrn yma (5ed o Rhagfyr) i wneud eich rhan i ethol Myfanwy.

Cwrdd yn Swyddla Plaid Cymru Llanelli am 10yb.

Os hoffech mwy o wybodaeth a Dydd Sadwrn Taro Llanelli, peidiwch petruso rhag cysylltu. Byddwn yn ddiolchgar pe gadawech i mi wybod eich bod yn dod.

**************

Come and help Myfanwy make history in Llanelli.

Join Myfanwy Davies, Helen Mary Jones and activists from all over Wales to deliver our message to 30,000 households across Llanelli.

The next election is our best ever chance of securing a Plaid Cymru M.P for Llanelli, but it will be a close-run contest.

Join us this Saturday (5th December) and do your bit to get Myfanwy elected.

Meet us at the Plaid Cymru office from 10am onwards.

If you require any further information, please do not hesitate to contact me. I would be grateful if you would let me know if you are coming.

Cofion gorau/ Best wishes,

Natasha

Trefnydd/ Organiser - Plaid Cymru Llanelli
Ffon/ Phone: 01554 770345
Ebost: Email: natasha@myfanwydavies.org

No comments: