Thursday, 6 May 2010

Pob lwc heno!

Luke James
Cadeirydd/Chair

(Scroll down for English)

Mae adain ieuenctid y Blaid, Cymru X, yn dymuno pob hwyl i'n ymgeisyddion a'n gweithwyr heno.

Mae'n sicr y bu pobl ifanc yn rhan pwysig o wireddu ein uchelgais i ennill seddi ar draws Cymru yn yr ymgyrch etholiadol hon.

Mae'r gwaith caled ar gyfer Cymru X yn dechrau ar ôl yr etholiad, pan y byddwn yn ciesio mynd a neges unigryw ein Plaid i Ffeiriau y Glas mewn prifysgolion a gwyliau mawr megis yr eisteddfod er mwyn recriwito y genhedlaeth nesaf o arweinwyr, gweithwyr a chefnogwyr - ac i sicrhau bod rhagor o bobl ifanc yn credu yn ein neges o Gymru rydd a theg.

Ond beth bynnag y canlyniad heno, rwy'n gwybod fy mod yn siarad dros bawb yn Ngymru X gan ddweud ein bod yn hyod freintiedig i fod yn dilyn yn ôl-troed cenhedlaethau o bobl a weithiodd yn galed dros ein hachos genedlaethol yn y gorffennol.

Yn wir, rydym yn ddiolchgar i aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru a chwalodd ystydebau ac a weithiodd yn ddiflino i'n harwain ni i'r fan yr ydym heddiw - mewn Cymru groesawgar, ddwyieithog sydd ond fisoedd i ffwrdd o gael Senedd gyda phwerau deddfu.

Megis dechrau ydym ni wrth gwrs, ond, heb ddim rhagor i'w wneud nawr, hoffwn ddweud pa mor falch ydw i i fod yn aelod o'r unig Blaid sydd wedi ymladd dros fuddianau pobl Cymru ers 1925!

----------------------

Plaid Cymru's youth movement, Cymru X, wishes all our candidates and activists the very best of luck tonight.

Young people will no doubt have been a big part of achieving our goals and winning seats for Wales all across the country in this election campaign.

The big work for Cymru X starts after the election when we take our party's unique message to university freshers fayre's and youth festivals to recruit the next generations of leaders, activists and supporters - and more and more young people are believing in our message of a free and fair Wales as a result.

But whatever the results tonight I know I speak for all of Cymru X when I say we are priveleged to be following in the footsteps of generations of people who have campaigned hard for our national cause before us.

Infact, we are incredibly grateful to the members and supporters of Plaid Cymru who smashed through stereotypes and worked tirelessly to leave us where we are today - in a billingual, welcoming Wales which is just months from a law making Senedd.

This is, of course, just the begining but on election night, with nothing left to do for now, I want to say how incredibly proud I am to be a member of the only party which has fought solely in the interests of the people of Wales since 1925!

No comments: