Thursday, 29 October 2009

Mr Pain yn y pen ol i Gymru


Sut ar y ddaear ei bod hi’n ddemocrataidd i un person bach (Mr Pain) gael penderfynu ar refferendwm yng Nghymru. Os yw’r genedl wedi penderfynu yn ôl adroddiad y Confensiwn (fydd allan mis nesa), yna sut bod yr owns wedi disgyn ar un person i benderfynu dweud ‘ie’ neu ‘na’ i ganlyniad yr adroddiad hwnnw?

Mae’r peth yn hollol warthus a chwerthinllyd. Eto fyth dyma enghraifft arall o byped i Lundain yn penderfynu ar ddyfodol Cymru.

1 comment:

alanindyfed said...

Together we fall...from power,
together we fail Cymru a chenedl.