Tuesday, 6 April 2010

Dydd Gweithredu Aberconwy / Aberconwy Action Day

Mae Cymru X, Plaid Cymru Ifanc, yn mynd i ymgyrchu ar strydoedd Aberconwyi sicrhau bod yna lais cryf i'r Blaid yn San Steffan yn ymladd dros Gymru.

Rydym ni angen eich cymorth i ddosbarthu taflenni a chanfasio er mwyn gwneud yn siwr bod Plaid Cymru yn ennill y sedd.

Dydy hi erioed wedi bod gyn bwysiced i sicrhau bod gan Gymru lais cryf yn San Steffan, felly ymunwch a Chymru X, eich mudiad ieuenctid chi, a gwnewch eich rhan.

Anfonwch ebost at postcymrux@googlemail.com neu edrychwch yma am ragor o fanylion.Cymru X, Young Plaid Cymru, is hitting the streets of Aberconwy to make sure another Plaid voice is in Westminster fighting for Wales.

We need your help to deliver leaflets and canvass support to make sure Wales wins the seat.

It has never been more important to make sure Wales has strong voices in Westminster so get involved with Cymru X, your youth movement, and do your bit.

Drop us an email at postcymrux@googlemail.com for more details or check here for more details.

No comments: