Friday, 24 February 2012

Cefnogi / Supporting - Leanne Wood

Gyda phapurau pleidleisio Plaid Cymru newydd gael eu danfon at aelodau'r Blaid, mi fydd aelodau o Bwyllgor Gwaith newydd CymruX yn cymryd rhan mewn ymgyrch decstio'r penwythnos hwn, yn annog aelodau o Blaid Cymru i bleidleisio #1 dros Leanne Wood.

Os hoffech chi ymuno ag ymgyrch Leanne, ewch i'w gwefan, yma.

With the ballot papers in the Plaid Cymru leadership election now on their way to party members, members of CymruX's new National Executive Committee will be taking part in a texting campaign this weekend, encouraging Plaid Cymru members to vote #1 for Leanne Wood.

If you'd like to join Leanne, go to her website, here.


Cerith Rhys Jones
Cadeirydd Cenedlaethol / National Chair

No comments: