Monday, 23 April 2012

Diwrnod Gweithredu | Day of Action

Ddydd Sadwrn 21 Ebrill 2012 - penblwydd Mrs Windsor - fe gynhaliodd Plaid Cymru Ifanc ddiwrnod gweithredu, yn ymgyrchu gydag ymgeisyddion y Blaid yng Nghathays a Phenarth. Cawsom ddiwrnod da o daflenni ac ymgyrchu yn y dau ward, lle mae gan y Blaid chwe ymgeisydd ifanc. Yng Nghathays, mi ein Cadeirydd Cenedlaethol Cerith Rhys Jones yn sefyll wrth ochr ein Is-Gadeirydd Cenedlaethol Emyr Gruffydd, ein Swyddog Cyfathrebiadau Cenedlaethol Glenn Page, ac Andrew Pearc. Ym Mhenarth, mi fydd ein Swyddog Polisi Cenedlaethol Osian Lewis, a'n Cyn-Gadeirydd, sydd bellach yn Llywydd ar Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe Luke James, yn ymgyrchu i ennill y ward oddi wrth y Ceidwadwyr. Fe ymunodd arweinydd newydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC, gyda ni am sesiwn o daflenni ar brif ffordd siopa Caerdydd, Heol y Frenhines, lle'r oeddem oll yn hapus gyda'r ymateb addawol a gafwyd gan siopwyr Caerdydd.
On Saturday 21 April 2012 - Mrs Windsor's birthday - Plaid Cymru Youth hosted a Day of Action, campaigning with our candidates in Cathays and Penarth. We had a great day leafleting and canvassing in the two wards, in which Plaid will be fielding six young candidates. In Cathays, our National Chair Cerith Rhys Jones will be standing alongside our National VC Emyr Gruffydd, our National Comms Officer Glenn Page, and Andrew Pearce. In Penarth, our National Policy Officer Osian Lewis and former Chair, now President of Swansea SU, Luke James, will be heading up Plaid's campaign against the incumbent Conservatives. The new Leader of Plaid Cymru, Leanne Wood AM, joined us for a leafleting session on Cardiff's main shopping street, Queen Street, and we were all pleased with the positive reaction shown by Cardiff's shoppers. Lluniau / Photos © Kirsten Whitney

No comments: